Δημοσίευση στην εφημερίδα Αγγελιοφόρος_13-10-2012

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Οffice 25 Architects και του Architeam για την αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στην Ελλάδα. Με αφορμή τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό για την Ανάπλαση του άξονα Αγίας Σοφιας -Αχειροποιήτου, φιλοδοξούμε να ξεκινήσει μια συζήτηση η οποία θα οδηγήσει σ’ έναν πιο ξεκάθαρο και διάφανο τρόπο διεξαγωγής διαγωνισμών και ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Οffice 25 Architects και του Architeam για την αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στην Ελλάδα. Με αφορμή τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό για την Ανάπλαση του άξονα Αγίας Σοφιας -Αχειροποιήτου, φιλοδοξούμε να ξεκινήσει μια συζήτηση η οποία θα οδηγήσει σ’ έναν πιο ξεκάθαρο και διάφανο τρόπο διεξαγωγής διαγωνισμών και ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.

This is an initiative by Office 25 Architects and Architeam, concerning the way that architectural competitions are organized in Greece. Our motive was the Panhellenic Architectural Competition for the Restoration of Agia Sophia-Acheiropoietos axis, in order to start a discussion that will lead to a more transparent way that architectural competitions are organized as well as regarding the results announcement.