Διαγωνισμός: Μελέτη και σχεδιασμός ενός εικονικού καταστήματος οπτικών…

Διαγωνισμός: Μελέτη και σχεδιασμός ενός εικονικού φαρμακείου ή οπτικού καταστήματος.

Το office25 συμμετέχει στο διαγωνισμό με τον σχεδιασμό ενός εικονικού καταστήματος οπτικών.

Η βασική ιδέα ήταν η δημιουργία ενός κουτιού από γυαλί μέσα στο οποίο θα έχουμε γυαλιά. Ο λευκός εσωτερικός χώρος του καταστήματος οπτικών διαμορφωνεται μέσα στο Glass Box. Η διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου προτρέπει τον πελάτη να ακολουθήσει μια κυκλική πορεία έτσι ώστε να δει μόνος του τα προϊόντα του καταστήματος, να καταλήξει στο ταμείο και έπειτα να αποχωρήσει.

Παρακαλούμε ψηφίστε την πρόταση μας εφόσον το επιθυμείτε.

OFFICETWENTYFIVEARCHITECTS