Με αφορμή τη δημόσια παρουσίαση ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισμού

Με αφορμή τη δημόσια παρουσίαση των μελετών για την «Ανάπλαση άξονα Αχειροποιήτου – Αγ. Σοφίας» την Τρίτη 05.02, μας γεννήθηκαν πολλές σκέψεις και προβληματισμοί τους οποίους επιθυμούμε να καταγράψουμε.

Θετικό θεωρούμε το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν όλες οι προτάσεις (με ονόματα ή χωρίς, αυτό εξάλλου ήταν στη διακριτική ευχέρεια των συμμετεχόντων) σε ένα δημόσιο χώρο όπως είναι το Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, ανοικτές προς το κοινό.

Ένα άρθρο των Αντώνη Περπατίδη, OFFICE 25 ARCHITECTS και Aλέξιου Βανδώρου, ARCHITEAM.

Εδώ μπορείτε να δείτε το σχετικό link: http://www.greekarchitects.gr/gr/θεσμικό-πλαίσιο/με-αφορμή-τη-δημόσια-παρουσίαση-ενός-αρχιτεκτονικού-διαγωνισμού-id7207