ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ | ΟΚΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Το γραφείο μας την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, εξέδωσε την, με αριθμό 01/2019, έγκριση δόμησης για το έργο «ΟΚΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ. 1Γ ΤΟΥ ΝΟΚ (Ν4067/2012) (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3)»

 

Ήταν η πρώτη έγκριση δόμησης με το συγκεκριμένο άρθρο στην πόλη μας, και η έκδοσή της επιτεύχθηκε μετά από συνεννοήσεις και συνεργασία με το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης, το ΥΠΕΝ, αλλά και την αρμόδια ΥΔΟΜ Καλαμαριάς, έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί η ισχύς αλλα και η ουσία του συγκεκριμένου άρθρου, το οποίο δίνει στον ιδιοκτήτη / επενδυτή «Κίνητρα για την περιβαλλοντική́ αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές», προσφέροντάς του παράλληλα μεγαλύτερο Συντελεστή Δόμησης και τελικό ύψος κτιρίου.

Ήταν μία δύσκολη διαδικασία, καθώς έπρεπε να αντιμετωπιστούν οι διαφορετικές ερμηνείες των διαφόρων υπηρεσιών σχετικά με την ισχύ ή όχι του συγκεκριμένου άρθρου. Από τη μεριά μας, κληθήκαμε να τεκμηριώσουμε την θέση μας και να επιχειρηματολογήσουμε αποδεικνύοντας την ισχύ του, έτσι ώστε να συνεισφέρουμε στην περιβαλλοντική́ αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή της Καλαμαριάς, αλλά και να εξασφαλίσουμε την μέγιστη δυνατή επένδυση για τον πελάτη μας, στην οποία είχε κάθε δικαίωμα.

Ευχαριστούμε το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης, για τις καίριες παρατηρήσεις του, οι οποίες συνέβαλλαν στην τελειοποίηση της αρχιτεκτονικής εικόνας του κτιρίου, αλλά και του περιβάλλοντα αυτού, αστικού χώρου.

Ευχαριστούμε την ΥΔΟΜ Καλαμαριάς για την ανταπόκριση στο σύνθετο ζήτημα το οποίο ανέκυψε σχετικά με το άρθρο 10, την υπευθυνότητα με την οποία το αντιμετώπισε, την συμβολή της στην αδειοδότηση του έργου μας, αλλά και την άψογη συνεργασία της με το ΥΠΕΝ και το γραφείο μας.

Ευχαριστούμε το ΥΠΕΝ, για τις άμεσες και σαφείς ερμηνείες και οδηγίες, αλλά και για όλες τις διευκρινιστικές παραγράφους και εγκυκλίους που εξέδωσε, έτσι ώστε να επικαιροποιήσει και να θεμελιώσει την ισχύ του συγκεκριμένου, άρθρου.

 

Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, αλλά και συνεργασίας, είναι σήμερα να έχουμε στα χέρια μας το προϊόν ενός ενδελεχούς και λεπτομερέστατου ελέγχου, από όλες τις σχετικές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης με τη μορφή της άδειας της οικοδομής της οδού Καλλίδου στην Καλαμαριά.