Δημοσίευση στο περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ _ Publication at KTIRIO magazine

Δημοσίευση επιλεγμένων έργων των OFFICETWENTYFIVEARCHITECTS στο περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (Ιούλιος | Αύγουστος 2013_6).
Publication of selected projects of OFFICETWENTYFIVEARCHITECTS at KTIRIO magazine.