Δημοσίευση στο περιοδικό MARK_Publication at MARK magazine

Δημοσίευση στο περιοδικό MARK (Απρ|Μαι 2013_43)του “Πρότυπου Βιοκλιματικού Ευρωπαικού σχολείου στην Κρήτη”
Publication at MARK magazine (Apr|Μay 2013_43)of the “Innovative Bioclimatic European School complex in crete, Greece “.

For more information click here:
http://www.archdaily.com/358753/mark-magazine-43/